Is heitoezicht Nederland belangenrijk?

Wanneer er een paalfundering geplaatst gaat worden, dan moet er altijd iemand bij zijn die de heitoezicht Nederland uitvoert. Deze persoon moet altijd aanwezig zijn om toezicht te houden op het heien. Deze persoon moet ook een soort van dagboek bij houden waarin die alles zo nauwkeurig mogelijk moet beschrijven wat er allemaal is gebeurd. Ook moet die hel goed in de gaten houden of er geen afwijkingen zijn in de palen en moet die goed in de gaten houden of de palen niet scheef in de grond gaan. Anders kan dat nare gevolgen hebben voor de rest van de bouw.

Afwijkingen

Als er afwijkingen ontstaan bij het heien dan moet de heitoezicht Nederland dit altijd melden bij het hoofdkantoor en daar gaan ze kijken hoe ernstig het is en hoe ze het kunnen oplossen. Als een afwijking niet gemeld wordt dan kan het zo zijn dat de fundering niet goed functioneert. Als de fundering niet goed functioneert kan die inzakken en dan heb je de kans dat het hele gebouw kan instorten of er ontstaan allemaal schuren. Dit is niet alleen zonde van je geld en je woning, maar het is ook nog een levensgevaarlijk. Voor de mensen die er op dat moment aan het werk zijn.